Omgeving

Het is veelzeggend dat Leeuwarden en Fryslân dit jaar culturele hoofdstad van Europa zijn. Allerlei websites vermelden een variëteit aan programma’s. Los van dit fantastische, maar slechts éénjarig evenement biedt de gemeente Súdwest Fryslân, met daarin 6 van de 11 Friese steden en Four Seasons in het hart, jaar in jaar uit veel activiteiten.

Naast de overal georganiseerde speciale markten en festiviteiten, liggen hier de bekende cultuurhistorische Aldfears erfroute en een keur aan wandel-, fiets- (fietsverhuur kan onder andere in Workum), vaar- en schaatsroutes. Zelfs direct vanaf het Four Seasons terrein. Stadjes als Bolsward (met het beroemde Hinsz-orgel in de Martinikerk te Bolsward), Workum (Jopie Huisman museum), Makkum, Hindeloopen, Stavoren, IJlst en Sneek liggen in de directe omgeving en zijn stuk voor stuk meer dan een bezoek waard, evenals de bossen in het glooiende Gaasterland en de nabijgelegen IJsselmeerstranden.

Links

Boerderij De Tempel